Υποεπικοινωνία – Βασικά στοιχεία κοινωνικής νοημοσύνης

Υποεπικοινωνία - Τι δηλώνουν τα λόγια οι πράξεις και η συμπεριφορά σου.

Σε κάθε συναναστροφή δύο τουλάχιστον ανθρώπων παρατηρούνται ορισμένα βασικά στοιχεία επικοινωνίας και υποεπικοινωνίας. Σου δίνω την εικόνα : είσαι ένα αόρατο φάντασμα και είσαι παρόν σε μια συναναστροφή ενός άντρα με μια γυναίκα χωρίς όμως να έχεις την δυνατότητα να κατανοείς την γλώσσα λεκτικής επικοινωνίας τους παρά μόνο την τονικότητα της φωνής τους και την γλώσσα του σώματός τους.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αν προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις την επικοινωνία/ υποεπικοινωνία της συναστροφής θα αντιληφθείς ότι κάθε πράξη και συμπεριφορά εκπέμπει τα ακόλουθα στοιχεία  :

 • Επίπεδο ηγεσίας : ποιός είναι ο καθοδηγητής της συναναστροφής και ποιός είναι ο καθοδηγούμενος.
 • Επίπεδο συγκατάβασης – συμμόρφωσης : σε συσχέτιση με το προηγούμενο, πόσο συγκαταβατικός και συμμορφούμενος είναι ο καθοδηγούμενος στην καθοδήγηση του ηγέτη.
 • Επίπεδο rapport : rapport με πάρα πολύ απλά λόγια είναι η επαφή που έχουν δυο άνθρωποι ανεξάρτητα από το είδος της επαφής.
 • Επίπεδο επιθυμίας για rapport : το πόσο ο κάθε συμμετέχων επιθυμεί να αποκτήσει rapport με τον άλλον. Η επιθυμία για rapport διακρίνεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα :
  – άρνηση για rapport ή ρήξη του rapport
  – ουδετερότητα ή αδιαφορία για rapport
  – θετικότητα για rapport
  – αναζήτηση rapport
 • Επίπεδο vibing : για το vibing έχουμε αναφερθεί σε άλλο μας άρθρο και πρόκειται με απλά λόγια για την ενέργεια μιας συζήτησης και την ομαλή ροή και μεταφορά από το ένα θέμα συζήτησης στο άλλο.

Όλα τα παραπάνω καταλήγουν στα δύο βασικά στοιχεία επικοινωνίας/υποεπικοινωνίας τα οποία είναι :

 • Επίπεδο αξίας : το πόση αξία έχουμε σαν άνθρωποι και μπορούμε να προσφέρουμε στους άλλους.
 • Επίπεδο ενδιαφέροντος : το πόσο ενδιαφέρον δείχνουμε για το άλλο πρόσωπο ή πόσο αναγνωρίζουμε την αξία του άλλου προσώπου.

Σαν φάντασμα μπορείς να αντιληφθείς τα παραπάνω – αρκεί να ξέρεις το πώς – χωρίς καν να γνωρίζεις το τί λέγεται ανάμεσα στους δύο συνομιλητές.

Αν ξαφνικά αρχίσεις να κατανοείς και την γλώσσα λεκτικής επικοινωνίας θα αντιληφθείς επιπρόσθετα των παραπάνω ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι :

 • Επίπεδο συμβατότητας – συνέπειας : κατά πόσο η λεκτική και η μή λεκτική επικοινωνία/υποεπικοινωνία του καθενός είναι συμβατές/συνεπείς μεταξύ τους και κατά πόσο τα λόγια του καθενός είναι συμβατά/συνεπή με τις προθέσεις και τις πράξεις του.

Κάθε μας πράξη, παράλειψη, συμπεριφορά, νοοτροπία και λόγος, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή επικοινωνούν/υποεπικοινωνούν τα επίπεδα ηγεσίας, συγκατάβασης/συμμόρφωσης, rapport, επιθυμίας για rapport, vibing, συμβατότητας – συνέπειας και κατ’ επέκταση επικοινωνούν/υποεπικοινωνούν την αξία μας και το ενδιαφέρον μας για τον άλλον.

Για παράδειγμα και με πολύ απλά λόγια :
– όταν κάποιος αποδέχεται την καθοδήγηση του άλλου, μέσω του συγκεκριμένου επίπεδου συγκατάβασης στο συγκεκριμένο επίπεδο ηγεσίας του άλλου επικοινωνεί, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του επιπέδου αξίας του καθοδηγητή και το επίπεδο ενδιαφέροντός του για την κατεύθυνση στην οποία καθοδηγείται.
– όταν κάποιος αρνείται το rapport επικοινωνεί, μεταξύ άλλων, την μη αναγνώριση – τουλάχιστον όχι ακόμα – του επιπέδου αξίας του άλλου.
– αντιθέτως όταν κάποιος αναζητά rapport επικοινωνεί, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του επιπέδου αξίας του άλλου
– όταν κάποιος ρωτάει μια περαστική γυναίκα μια πληροφορία για το πού είναι μια οδός (είδος έμμεσης προσέγγιση) και η γλώσσα του σώματος του δείχνει ότι είναι έτοιμος να φύγει, επικοινωνεί συμβατότητα/συνέπεια προθέσεων, λόγων, και πράξεων
– αντιθέτως όταν κάποιος ενώ βρίσκεται στην καφετέρια δίπλα σε μια παρέα καπνιστών, σηκώνεται και πηγαίνει στην άλλη γωνία της καφετέριας και ζητάει φωτιά από την όμορφη γυναίκα με την οποία ανταλλάζει για αρκετή ώρα ματιές όλο νόημα, επικοινωνεί, μεταξύ άλλων, ασυμβατότητα/ασυνέπεια προθέσεων, λόγων, και πράξεων.

Οι ειδικοί σύμβουλοι του Menofstyle.gr μπορούν να σε διδάξουν πως να αναγνωρίζεις κάθε λεπτομέρεια στην επικοινωνία/υποεπικοινωνία των συναναστροφών σου και να οδηγήσουν τις συναναστροφές σου σε άλλο επίπεδο.

Το MenOfStyle.gr είναι το site της πρώτης ομάδας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εξέλιξης των προοπτικών των ανδρών στις σχέσεις τους με τις γυναίκες, στα ραντεβού, στην αρρενωπότητά τους, στις κοινωνικές τους δεξιότητες, στην αυτοπεποίθησή τους και στην αυτοβελτίωσή τους. Κύριος σκοπός της είναι η μελέτη και η εξέλιξη των κοινωνικών δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και ειδικώς κατά την αλληλεπίδραση ενός άνδρα με μια γυναίκα. Με καθημερινή αρθρογραφία, σεμινάρια και events η ομάδα μας, είναι η πρώτη, πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα flirting, socializing & self improvement στην Ελλάδα.