Σκοπός του MenOfStyle.gr

Σκοπός της ομάδας του MenOfStyle.gr είναι η μελέτη και η εξέλιξη των κοινωνικών δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και ειδικώς κατά την αλληλεπίδραση ενός άνδρα με μια γυναίκα.

Ονειρευόμαστε να καταφέρουμε με την μεταφορά των γνώσεών μας, να καταστήσουμε όλους τους άνδρες της Ελλάδος αποδοτικότερους και αποτελεσματικότερους στη προσέγγιση μιας γυναίκας και στη διαχείριση της σχέσης. Να γνωρίσουμε στον Έλληνα τους αποδοτικότερους τρόπους για να μπορεί να έχει τις γυναίκες που θέλει δίπλα του και να είναι ένας σωστός άνδρας απέναντί τους. Να καταφέρνει να ικανοποιεί τις επιθυμίες τις δικές του και της γυναίκας αλλά και να ανταπεξέρχεται στα εμπόδια που εμφανίζονται στις σχέσεις δύο ανθρώπων διαφορετικών φύλων. Να νιώθει όμορφα για τον εαυτό του και για την ερωτική του ζωή αλλά και να εκφράζει τις πραγματικές προθέσεις και συναισθήματά του χωρίς να φοβάται ή να έχει στο μυαλό του τους περιορισμούς του κοινωνικού προγραμματισμού που υφιστάμεθα όλοι. Να κυνηγάει την επιτυχία τόσο στον ερωτικό αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής του καταφέρνοντας να υπερνικήσει την φοβία του αγνώστου και να καταφέρνει να επεκτείνει την «ζώνη ασφάλειας» του κατά βούληση. Ονειρευόμαστε να καταφέρουμε, οι Έλληνες, να είναι ικανοί, να ζουν μαζί μας το όνειρο.

Κανάλια μεταφοράς αυτής της γνώσης είναι τα άρθρα στην ιστοσελίδα μας MenOfStyle.gr αλλά και σε διάφορα έντυπα και λοιπές εκδοτικές προσπάθειες του γραπτού ή του ηλεκτρονικού τύπου, στα οποία ο κάθε αναγνώστης έχει δωρεάν πρόσβαση και δυνατότητα μελέτης. Παράλληλα μέσω συνδρομητικών προγραμμάτων και σεμιναριακού τύπου διαλέξεις υψηλής ποιότητας, ο συμμετέχων μπορεί να μάθει και να εφαρμόσει, μαζί με εμάς, τις υψηλού επιπέδου γνώσεις που του μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο και περιβάλλον αλλά και να απολαύσει βήμα προς βήμα  επαγγελματική καθοδήγηση, παραμετροποιημένη στις ανάγκες του και στις ιδιαιτερότητές του.