Στα ”άδυτα” της έλξης – Μέρος 1ο

Με το παρόν άρθρο και τις συνέχειές του, θα αναφερθούμε σφαιρικά στα θεμέλια στα οποία βασίζεται η έλξη

Δεν θα είναι υπερβολή αν πω ότι συμπληρώνουν 12 τόμων εγκυκλοπαίδεια οι φορές που η φράση ”δεν ξέρω τι να πω” ακούστηκε στα bootcamps και στα seminars αλλά και διαβάστηκε στην πλατφόρμα επικοινωνίας της κοινότητας στην οποία έχω την τιμή να είμαι συντονιστής, αρθρογράφος και σύμβουλος. Μια φράση η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία συνοδεύεται από μια αναζήτηση για ”μαγικά λόγια/φράσεις”, για μαγικές ατάκες και ρουτίνες δηλαδή που λανθασμένα πιστεύεται ότι θα κάνουν μια γυναίκα να ενδιαφερθεί ερωτικά και να ”ανοίξει τα πόδια”.

Επίσης δεν θα είναι υπερβολή αν πω ότι συμπληρώνει διαφορετική 12 τόμων εγκυκλοπαίδεια το σύνολο των ”μαγικών φράσεων” που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ιστορία της pickup community, όμως δεν παύουν να είναι άχρηστα λεκτικά μορφώματα χωρίς καμία επίδραση στη γυναίκα αν δεν κατανοηθεί το νόημα, η δυναμική και η αξία που επικοινωνούν και τα πιστεύω, η συμπεριφορά και η στάση στην οποία βασίζονται.

Με το παρόν άρθρο και τις συνέχειες του, θα αναφερθούμε σφαιρικά στα θεμέλια στα οποία βασίζεται η έλξη ( αντικείμενο το οποίο αναλύεται στο μεγαλύτερο δυνατό βάθος στα bootcamps και στα seminars), πώς προκαλείται και πως αυτή εξωτερικεύεται προκειμένου να κατανοηθούν οι βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι ατάκες και οι ρουτίνες, δηλαδή τα ”μαγικά λόγια” στα οποία ελπίζουν όσοι ”δεν ξέρουν τι να πούνε ”.

Attraction1
ΕΛΞΗ = ΑΞΙΑ κ ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Έλξη είναι το συναίσθημα επιθυμίας για οτιδήποτε έχει για εμάς αξία. Στις ερωτικές σχέσεις έλξη είναι το συναίσθημα ερωτικού ενδιαφέροντος για κάποιον που έχει αξία ίση ή μεγαλύτερη από εμάς και εξωτερικεύεται με επίδειξη ενδιαφέροντος, συνειδητή ή ασυνείδητη, λεκτική ή μη λεκτική. Επειδή για την αποπλάνηση η έλξη είναι αμφίδρομη, απαιτείται μια αμοιβαία επίδειξη και ανταλλαγή αξίας, αμοιβαία πρόκληση συναισθημάτων και αμοιβαία επίδειξη ενδιαφέροντος. Κατά την επικοινωνία δυο ανθρώπων η έλξη προκαλείται με έναν από τους ακόλουθους 4 τρόπους :

– ασυνείδητα από τον άντρα και ασυνείδητα από την γυναίκα
– συνειδητά από τον άντρα και συνειδητά από την γυναίκα
– συνειδητά από τον άντρα και ασυνείδητα από την γυναίκα
– ασυνείδητα από τον άντρα και συνειδητά από την γυναίκα

Αυτό που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι παρόλο που η γυναίκα προκαλεί έλξη σε ένα άντρα συνειδητά ή ασυνείδητα, η έλξη που θα νιώσει η ίδια για έναν άντρα θα είναι ασυνείδητη χωρίς η γυναίκα να μπορεί να κάνει κάτι επί αυτού. Όπως έχει πει ένας από τους πρωτοπόρους dating coaches της seduction community ”η έλξη δεν είναι επιλογή – attraction is not a choice”.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Συναίσθημα είναι η ευάρεστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που συνοδεύεται από ελαφριές μεταβολές των λειτουργιών του οργανισμού και είναι αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Στην περίπτωση μας είναι η διέγερση της ψυχικής κατάστασης ως αποτέλεσμα της συναναστροφής της γυναίκας με έναν άντρα.

Attraction2
ΑΞΙΑ
Ως αξία ορίζεται οτιδήποτε συμβάλλει στην επιβίωση και αναπαραγωγή μας και οτιδήποτε μας προσφέρει ευχάριστα συναισθήματα. Στις ερωτικές συναναστροφές, αξία είναι το κριτήριο με βάση το οποίο μια γυναίκα θα μας επιτρέψει να της επηρεάσουμε τον συναισθηματισμό της ώστε να την κάνουμε να νιώσει ερωτική έλξη.

Η αξία είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μας και διακρίνεται σε αντικειμενική και υποκειμενική.
– Αντικειμενική αξία, η οποία είναι κοινή σε όλους, είναι η βιολογική μας αξία και είναι το σύνολο των δυνατοτήτων και ικανοτήτων μας για επιβίωση (Survival Value) και αναπαραγωγή (Reproductive Value).
– Υποκειμενική αξία, η οποία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι η αξία που δίνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας και στους άλλους και διακρίνεται σε κοινωνική αξία (Social Value) και σε ψυχολογική αξία (Psychological Value) και εξαρτάται κυρίως από την κοινωνική καθοδήγηση, τις εμπειρίες μας και τις πεποιθήσεις μας.

Πρόκειται δηλαδή για χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που αποδεικνύουν ότι :
– έχουμε ικανότητα να επιβιώσουμε αλλά και να προστατεύσουμε τους απογόνους μας
– έχουμε ισχυρό γονίδιο και έχουμε την ικανότητα και την δυνατότητα να το διαμοιράσουμε
– δίνουμε οι ίδιοι αξία στον εαυτό μας και δεν αναζητάμε την αξία μας σε άλλους
– δεν δίνουμε αξία σε άλλους περισσότερο από όσο δίνουμε στον εαυτό μας
– έχουμε συγκεκριμένη αξία για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο

Επειδή η υποκειμενική αξία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο θα αναφερθούμε στις βιολογικές αξίες οι οποίες είναι κοινές σε όλους και σε κοινωνικές και ψυχολογικές αξίες που είναι γενικές στους περισσότερους ανθρώπους.

Η Βιολογική Αξία – Οι βασικοί διακόπτες έλξης
Η αξία σε βιολογικό επίπεδο (S & R Value) επιδεικνύεται όταν επικοινωνούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν τους ασυνείδητους βιολογικούς διακόπτες έλξης :

Είσαι ηγέτης, υπερπροστατευτικός για τους αδύναμους και τα αγαπημένα πρόσωπα, αποφασιστικός και επιτυχημένος στη ανάληψη ρίσκων, ανεπηρέαστος με μόνιμη θετική ενέργεια, αρρενωπός και προ επιλεγμένος από άλλες γυναίκες (πρώην, νυν και επόμενες).

Η Κοινωνική Αξία
Η κοινωνική αξία (Social Value) επιδεικνύεται όταν επικοινωνούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία είναι γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ανθρώπων υψηλού στάτους :

Έχεις αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό, σκοπό, κοινωνική διαίσθηση και αντίληψη, συμπεριφέρεσαι με φυσικότητα, χαλαρότητα, θετικότητα, είσαι ενδιαφέρον άνθρωπος, κοινωνικός, αναγνωρισμένος, αξιαγάπητος, αξιοθαύμαστος.

Στον αντίποδα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά επιδεικνύουν χαμηλή ή και μηδενική κοινωνική αξία:

Αναζητάς έγκριση, αναγνώριση, επιβεβαίωση και αποδοχή από τους άλλους, είσαι ανασφαλής και αγχώδης και κατακριτικός για όσα αδυνατείς να πετύχεις, δεν έχεις κοινωνική διαίσθηση και αντίληψη, είσαι αντικοινωνικός και ξενέρωτος.

Η Ψυχολογική Αξία
Η ψυχολογική αξία (Psychological Value) είναι αδύνατο να καταγραφεί και δεν θα αναφερθούμε σε αυτή καθώς είναι ξεχωριστή από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από τα βιώματα του καθενός και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση την οποία προκάλεσε το συγκεκριμένο βίωμα (π.χ. αν ένας προηγούμενος σύντροφος μέσω μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή χαρακτηριστικού μας προκαλούσε μια συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση την οποία απολαμβάναμε πολύ έντονα, η συγκεκριμένη συμπεριφορά ή το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα έχει για εμάς ιδιαίτερη ψυχολογική αξία).

Κλείνοντας το πρώτο μέρος, ως ελκυστική συμπεριφορά ορίζεται οποιαδήποτε συμπεριφορά ”επικοινωνεί” βιολογική, κοινωνική και ψυχολογική αξία και αυτή η συμπεριφορά ανοίγει την ”πύλη” στον συναισθηματικό κόσμο της γυναίκας για να της προκαλέσουμε τα απαραίτητα συναισθήματα, τα οποία θα συνδέσει στο μυαλό της με την πηγή τους ….. εμάς  😉 .

(συνεχίζεται)

Men Of Style

Το MenOfStyle.gr είναι το site της πρώτης ομάδας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εξέλιξης των προοπτικών των ανδρών στις σχέσεις τους με τις γυναίκες, στα ραντεβού, στην αρρενωπότητά τους, στις κοινωνικές τους δεξιότητες, στην αυτοπεποίθησή τους και στην αυτοβελτίωσή τους.
Κύριος σκοπός της είναι η μελέτη και η εξέλιξη των κοινωνικών δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και ειδικώς κατά την αλληλεπίδραση ενός άνδρα με μια γυναίκα. Με καθημερινή αρθρογραφία, σεμινάρια και events η ομάδα μας, είναι η πρώτη, πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα flirting, socializing & self improvement στην Ελλάδα.
Men Of Style
Το MenOfStyle.gr είναι το site της πρώτης ομάδας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εξέλιξης των προοπτικών των ανδρών στις σχέσεις τους με τις γυναίκες, στα ραντεβού, στην αρρενωπότητά τους, στις κοινωνικές τους δεξιότητες, στην αυτοπεποίθησή τους και στην αυτοβελτίωσή τους. Κύριος σκοπός της είναι η μελέτη και η εξέλιξη των κοινωνικών δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και ειδικώς κατά την αλληλεπίδραση ενός άνδρα με μια γυναίκα. Με καθημερινή αρθρογραφία, σεμινάρια και events η ομάδα μας, είναι η πρώτη, πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα flirting, socializing & self improvement στην Ελλάδα.