χωρισμός

Σχέσεις και χειραγώγηση.

Κακές Σχέσεις: Άλλαξε τον Ρόλο σου και τους Κανόνες Συμπλοκής

Πολλοί άνθρωποι μένουν σε σχέσεις με άτομα που παρουσιάζουν αρνητικές συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές αυτές, παρουσιάζουν στοιχεία συνεχούς χειραγώγησης και συναισθηματικής κακοποίησης. Μένοντας σε μη…

Read More