Χρόνος

Ποτέ ξανά χαμένος χρόνος!

Ποτέ ξανά χαμένος χρόνος!

Σήμερα θα είμαι συνοπτικός, δεν θα γράψω πολλά, για έναν και μόνο λόγο: ξέρω ότι με θα καταλάβεις αμέσως. Γιατί αυτό που θα σχολιάσω…

Read More